Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа ,зээл олголтын үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалд 2019 онд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит
Судалгааны хураангуй
Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны уг аудитыг УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хорооны 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11/9920 дугаар албан бичиг, Төсвийн байнгын хорооны 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 9/10647 дугаар бичиг бичиг, УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2017 оны6 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн хийсэн болно
Эрхлэн гаргасан:
Үндэсний Аудитын Газар
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
22
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
254