Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хөгжлийн Банкны өнөөгийн нөхцөл байдал, авах арга хэмжээний тухай
Судалгааны хураангуй
Хөгжлийн Банкны өнөөгийн нөхцөл байдал, авах арга хэмжээний тухай танилцуулга, Улсын их хурлаас зохион байгуулж буй нээлттэй сонсгол
Эрхлэн гаргасан:
Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
25
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
235