Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)
Судалгааны хураангуй
Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн мэдээлэл.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
АТГ
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
266
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-02
Судалгааг үзсэн:
95