Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль (2021-04-02)
/Бие даасан хууль/
2021-04-02 баталсан
2020-05-07 өргөн барьсан
Хууль санаачлагчид: Д.Цогтбаатар
Санал хураалтын дүн
2021-04-02 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 54 гишүүн санал хураалтад оролцож 43 гишүүн дэмжиж, 11 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй