Шүүх шинжилгээний тухай (2022-12-23)
/Шинэчилсэн найруулга/
2022-12-23 баталсан
2022-03-11 өргөн барьсан
Санаачилсан: Засгийн газар
Санал хураалтын дүн
2022-12-23 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй