Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Хувийн хэвшлийн ёс зүйн гарын авлага
Судалгааны хураангуй
“Бизнесийн ёс зүй” нь өргөн хүрээний ойлголт, түүнд авлигын асуудал чухал байр суурь эзэлдэг. Учир нь авлигаас ангид байх нь тухайн компанийн ирээдүйн хөгжил дэвшилд чухал нөлөө үзүүлээд зогсохгүй улсын нийгэм, эдийн засагт ч үнэтэй хувь нэмэр оруулдагтай холбоотой юм.Энэхүү гарын авлага нь бизнес эрхлэгч Таны ёс зүйн талаарх мэдлэгт хувь нэмэр оруулж, цаашид шийдвэрээ зөв гаргахад тань туслана гэдэгт итгэж байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
АТГ
Тэмдэглэл:
Энэхүү гарын авлагыг Канадын Гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр Азийн сан хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” (STEPS) төслийн дэмжлэгтэйгээр хэвлэв.
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
40
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
201