Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-03)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-06-03 баталсан
2022-03-11 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Санал хураалтын дүн
2022-06-03 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 50 гишүүн санал хураалтад оролцож 43 гишүүн дэмжиж, 7 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй