Хууль батлахад УИХ-ын гишүүдийн өгсөн саналын мэдээлэлтэй танилцаарай
2023-05-18

                  "Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв" ТББ нь УИХ-ын гишүүдийн хууль батлахад өгсөн саналын мэдээллийг УИХ-ын Тамгын газраас албан бичгээр авч эхэлсэн. Тодруулбал, эхний ээлжид есөн хууль зургаан тогтоолын төслийг эцэслэн батлахад гишүүд ямар санал өгсөн талаарх мэдээллийг "Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв"-д дөрөвдүгээр сарын 28-нд ирүүлсэн. Мөн дараах 45 хууль, тогтоол эцэслэн батлахад УИХ-ын гишүүдийн өгсөн саналын мэдээллийг манай байгууллагад өнөөдөр албан бичгээр хүлээлгэн өглөө. Хуулийн нэр дээр дарж, саналын мэдээлэлтэй танилцаарай. 

 1. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай хууль - 2020.12.31 
 2. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2020.12.31
 3. Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2020. 12.31
 4. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль - 2021.04.02
 5. Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга - 2021.05.06
 6. Зохиогчийн эрхиин тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2021.05.06
 7. Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга - 2021.05.06
 8. Хөдөлмөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ - 2021.07.02
 9. Соёлын тухай /шинэчилсэн найруулга/ - 2021.07.02
 10. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль- 2021.07.02
 11. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл - 2021.07.07
 12. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай - 2021.11.12
 13. Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2021.11.12
 14. Монгоп Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2021.11.12
 15. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль- 2021.11.12;
 16. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухаи хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2021.12.16
 17. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл - 2021.12.17
 18. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль - 2021.12.17
 19. Кибер аюулгуй байдлын тухай хууль - 2021.12.17
 20. Монгоп Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль - 2021.12.24
 21. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль - 2021.12.24
 22. Генетик нөөцийн тухай хууль - 2021.12.30
 23. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2021.12.30
 24. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2021.12.30
 25. Гол нэр төрлийн зарим бараа, бутээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомстлоос сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль - 2022.04.15
 26. Эрдэнэсийн сангийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль 2022.04.22
 27. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль - 2022.04.29
 28. Улсын бүртгэлийн еренхий хуульд нэмэлт, өерчлелт оруулах тухай хууль - 2022.06.03
 29. Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мердех журмын тухай хуульд өөрчлелт оруулах тухай хууль - 2022.06.03
 30. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2022.06.03
 31. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2022.06.10
 32. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 2022.06.17
 33. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга - 2022.06.17
 34. Үндэсний их баяр наадмын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль - 2022.06.28
 35. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2022.06.28
 36. Монгол Улсын эрдэнэсийн сангийн үндсэн сангийн орлого, үндсэн болон гүйлгээний сангийн зарлагын 2023 оны тесвийн тухай" Улсын Их Хурлын тогтоол - 2023.03.31
 37. Үндсэн хуулийн Цэцийн 2023 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай" Улсын Их Хурлын тогтоол - 2023.04.13
 38. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2023.04.21
 39. Төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эруул мэндийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай хууль - 2023.04.21
 40. "Онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай" Улсын Их Хурлын тогтоол - 2023.04.21
 41. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль - 2023.05.04 
 42. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2023.05.04
 43. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2023.05.04
 44. Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2023.05.04
 45. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль - 2023.05.04

 

Бэлтгэсэн: UIH.mn

Сэтгэгдэл